Pocztówka znad Tamizy

Temat: Zadanie z wodą bromową
Staram się wszystko zrozumieć, niemniej, nie jest to dla mnie takie proste. Napisałam reakcję z chlorem, gdyż myślałam, że weźmie on udział w reakcji, wzięłam go z chloroformu. Sama woda chlorowa nie jest dodawana, mowa jest o wodzie bromowej...
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=2936Temat:
mele,blagam,pomocy Nie umiem zrobic 2 zadan Poprosilam tez o pomoc mame qrd, ale ona moze juz nie pamietac takiej teori 1. Osad zawierajacy mieszanine chlorku i jodku srebra przemywano na saczku woda chlorową . Po ilosciowym przebiegu reakcji masa osadu zmalala o 10%. Podaj sklad procentowy osadu. a nie wiem jak wyglada mieszanina ta dziwna 2. w celu ilosciowego oznaczenia tlenu rozpuszczonego w wodzie pobrano do analizy 360cm3 wody, do ktorej dodano w nadmiarze: MnSo4, KI oraz KOH. Wytracony wtych warunkach osad Mno2, po zakwaszeniu probki H2SO4, utlenil jony jodkowe do stechmiometrycznej ilosci jodu. Do zmiareczkowania...
Źródło: whiteforum.fora.pl/a/a,12.html


Temat: Zadanka :D
...1. Ile moli chlorowodoru wydzieli się z mieszaniny 12g chlorku sodu i 24g wodorosiarczanu sodu ? Odp: 0,2 mola. Mam problem w ogóle z zapisaniem reakcji. NaCl + NaHSO4 --> ? . Hm, ten wodór przechodzi może w jon wodorowy i łączy się z anionem chlorkowym, ale ile dokładnie tego i jak to zapisać to nie mam pojęcia. Proszę tylko o uzupełnienie reakcji, z obliczeniami sobie poradzę. 2. Ile moli tlenu atomowego może powstać z 150g 1-procentowej wody chlorowej ? Odp. ok 0,021 mola. Wiem, że zachodzą takie reakcje. Cl2 + H2O --> HCl + HClO ClO- -----> Cl- + O I ciągle mi wychodzi źle, że 17mmol. Z reakcji wynika że
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=20340


Temat: Fluorowce
...KBr, NaI, KI. Ponadto wody mórz i oceanów, oprócz chloru w postaci jonów chlorkowych Cl- zawierają brom i jod w postaci jonów bromkowych Br- i jodkowych I-. Do najważniejszych związków fluorowców należy przede wszystkim chlorek sodu NaCl, chlorowodór HCl i jego roztwór wodny- kwas solny. Właściwości fizyczne chloru • gaz • zielonawozółty • umiarkowanie rozpuszczalny w wodzie • roztwór wodny, zwaną wodą chlorową ma barwę jasnożółtą zastosowanie: do dezynfekcji wody(Cl2) i urządzeń sanitarnych (ClO-), wybielanie tkanin Właściwości chemiczne chloru • silna trucizna (był użyty jako gaz bojowy) • ma charakterystyczny, ostry, nieprzyjemny zapach • bardzo reaktywny • z większością metali tworzy chlorki • z wodorem tworzy kwasowy wodorek- chlorowodór HCL • roztwór wodny...
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=1852


Temat: sole-2 zadanka
Co do tego drugiego. Nie wiedziałem co to woda chlorowa, dopóki nie wpisałem w google i nie przekonałem się że jest to nasycony roztwór wodny chloru
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=16835


Temat: Chlor i Amoniak
No, nie tylko woda chlorowa ci powstanie, ale także kwas chlorowodorowy oraz kwasy tlenowe chloru (przy nadmiarze chloru). Wg mnie najlepiej jest zbierać chlor bez rozpuszczania go w wodzie. Jeden warunek: naczynie, w którym zbierasz chlor, musi być szczelne.
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=6225


Temat:
Nie wiem czy Cię dobrze zrozumiałem - chcesz nam powiedzieć, że dysponujesz chlorem w stanie ciekłym (skroplonym chlorem)? A może to roztwór chloru w wodzie ( woda chlorowa)? Poza tym opis właściwości produktu, który otrzymałeś jest dość nieprecyzyjny. 1. Do czego wlałeś ten swój 'chlor'? (bo domyślam się, że był to jakiś preparat handlowy) 2. Ciecz była filoteowa na początku - czy dopiero po wlaniu 'chloru'? 3. Ciecz zrobiła się żółta w kontakcie z powietrzem? A to moja wersja wydarzeń: Miałeś jakiś fioletowy preparat zawierający mentol. Dodałeś do...
Źródło: chemiczne.fora.pl/a/a,1045.html


Temat: Reakcje
...musieliśmy zrobić pewne doświadczenia. Musimy napisać równania reakcji,ale nie wiem jak niektóre z nich mają wyglądać. 1)woda bromowa i roztwór wodorotlenku sodu. Zabarwia się na zólto,powstaje biały osad. Nastepnie do tego roztóu dodac roztworu octanu ołowiu II. Postwaje gesty zolty osad.Napisac 2 reakcje. Czy pierwsza reakcja bedzie wygladac tak : Br2 + 2NaOH= NaBr + NaBrO+H2O A druga ? 2)rozcienczony roztwor jodku potasu i woda chlorowa. powstaje zolty osad. napisac rownanie. Nastepnie dolewac porcjami
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=4022


Temat: Zadanie z wodą bromową
...sobie szereg aktywności niemetali. W przypadku fluorowców aktywność maleje w dół grupy: F>Cl>Br>I. Pomijając fluor, który reaguje z wodą, z tego szeregu można odczytać, że chlor wyprze z soli jon bromkowy i jodkowy, brom jedynie jon jodkowy. Dodając wodę bromową do jodku potasu zauważymy zmianę barwy warstwy chloroformowej z czerwonej na fioletową: Br2 + 2I- --> I2 + 2Br- W reakcji tej (w analizie) używa się przeważnie wody chlorowej ze wzgledu, że jest ona bezbarwna i w jednej reakcji możemy odróżnić sole jodkowe od bromkowych (w przypadku obecności bromku warstwa chloroformowa zabarwi się na czerwono, a w przypadku obecności jodków na fioletowo).
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=2936


Temat: Kwas solny z elektrolizy
Postaraj się raczej wykonać coś podobnego do aparatu do elektrolizy. Tu jest obrazek, jak to wygląda: http://www.eioba.pl/a72979/elektroliza_wody I teraz mam pytanie: czy woda w zlewce, która jest nasycana chlorem i wodorem, da wodny kwas solny? Chlor w jakimś stopniu rozpuści się w wodzie dając wodę chlorową. Będzie w niej występował kwas HClO oraz HCl. Wodór tam nie zareaguje. Robi się to inaczej, a mianowicie spala się wodór w atmosferze chloru, bądź przeprowadza się reakcje fotochemicznie. No i dlatego, że można to zrobić fotochemicznie, to nie należy mieszać ze sobą sporych objętości wodoru i chloru (reakcja przebiega wolnorodnikowo i może skończyć się małym bum ;)). W wolnej chwili postaram się zamieścić...
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=7786


Temat: zadanie
1.zaproponuj dwa sposoby zmiekczania wody twardej spowodowane obecnością Ca(HCO3)2. jedno to będzie Ca(HCO3)2 ->(temp) CaCO3 +H2O + CO2, a drugiego nie wiem. 2.Dlaczego woda chlorowa ma właściwości bakteriobójcze (równania reakcji)
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=22794


Temat: Co to jest ciekły chlor?
tzw woda chlorowa: ustala sie równowaga między chlorem rozpuszczonym w wodzie, kwasem chlorowym (I) i chlorowodorowym.
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=7711


Temat: kationy i kationy
...2MnO4+5NO2--+6H+2Mn2++5NO3--+3H2O Na3PO4+MgCL2+NH4CLMgNH4PO4+3NaCL 2 AgNO3+..Na2CO3A2CO3+2NaNO3 BaCO3+2HNO3Ba(NO3)2+H2O+CO2 2)Uz podane nazwy i wzory:AgNO3-Azotan 3 srebra KmnO4-Manganian potasu, Na2S2O3-Tiosiarczan disodu Fosforan (5)baru(2)-Ba3(Po4)2,, Węglan srebra-Ag2CO3 Azotan(5)baru(2)-Ba(NO3)2 3)W jaki sposób można rozróżnić jony CL,Br i I: W reakcji z wodą chlorową wydziela się wodny brom i Barwi on chloroform na kolor żółty, a jod barwi na kolor Fioletowy. 4) Wymienić aniony, które w wyniku reakcji z AgNo3 dają trudno rozpuszczalne osady soli srebra:AgCl,AgI,AgBr,CL--,I--,Br--. 5) Które z kationów reagują z BaCl2 z wytworzeniem trudno rozpuszczalnych związków. Podac nazwy i wzory: Anion siarczkowy SO4----BaSO4-siarczan baru KATIONY: 1 Grupa:1)Uzupełnić podane nazwy i wzory:...
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=1814


Temat: zabarwienie warstwy chloroformu
w 3 próbówkach mam 1. woda chlorowa 2. woda bromowa 3. jod do każdej dodaję chloroform ,zapytam korkiem i wstrząsam. jaka bedzie barwa chloroformu w poszczegolnych próbówkach ?? 1. zielona? 2. 3.fiolotowa? tak??
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=5066


Temat: Roztwory do analizy org i nieorg
...hydroksyloaminy: Rozpuszcza się 8,75 g chlorowodorku hydroksyloaminy w 40 cm3 wody i uzupełnia do 250 cm3 metanolem. Bromowa woda: Wytrząsa się chwilę 5 cm3 bromu oraz 100 cm3 wody, pozostały brom pozostawia się w wodzie (otrzymuje się ok. 3 % roztwór bromu w wodzie) Cerowo – amoniowy azotan: Rozpuszcza się 40 g azotanu cerowo – amoniowego w 100 cm3 gorącego 2 N kwasu azotowego. Odczynnik jest używany do wykrywania alkoholi. Chlorowa woda: Przepuszcza się gazowy chlor przez 100 cm3 zimnej wody, do momentu otrzymania nasyconego roztworu (otrzymuje się ok. 0,7 % stężenie roztworu). Obojętny roztwór chlorku żelaza (III): Do 5 cm3 roztworu przygotowanego według przepisu powyższego dodaje się kroplami, mieszając, rozcieńczony roztwór wodorotlenku amonu do momentu pojawienia się zmętnienia, nie zanikającego po zamieszaniu, a następnie otrzymany roztwór...
Źródło: cdw-forum.yoyo.pl/viewtopic.php?t=1193


Temat: sole-2 zadanka
2. woda chlorowa to po prostu wodny roztwór Cl2 Cr2(SO4)3 + 16NaOH + 3Cl2 ----> 2Na2CrO4 + 3Na2SO4 + 6NaCl + 8H2O 2Cr (III) ----> 2Cr (VI) +6e 6Cl (0) +6 e -----> 6Cl (-I) Zmiana barwy zielonej na żółtą świadczy o utlenieniu Cr (+III) do chromianu Zmiana barwy z żółtej na pomarańczową świadczy o przejściu chromianu w dichromian wg równania: 2Na2CrO4 + H2SO4 ---> Na2Cr2O7 + Na2SO4 + H2O
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=16835


Temat: Zadanie z wodą bromową
Tu chyba chodzi o wode chlorowa zreszta piszesz reakcje z Cl2 Jesli tak to w probowce z jodkeim potasu zachodza reakcje W takim wypadku pojawi sie fioletowe zabarwienie warstwy niewodnej
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=2936


Temat: mole
ile moli tlenu atomowego moze powstac ze 150g 1% wody chlorowej odp.ok. 0,021 mola rozwiazanie: H2O + Cl2 = HCl + HClO + 1/2O2 ms=mr+cp/100% po podstawieniu wyszlo 1,5g a dalej nie wiem
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=22535


Temat: zadania o stęzeniu roztworu itp.
Proszę o pomoc ... mam takie zadanie i nie wiem jak zacząć: Wodny roztwór chloru nosi nazwę wody chlorowej. Rozpuszczalność chloru w wodzie w temp. 20°C wynosi 0,66g/100g H20 Ile musiałaby wynosić rozpuszczalność chloru w wodzie, aby można było sporządzić
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=8387


Temat: Chlor i Amoniak
Mam pytanie dotyczące otrzymywania Chloru/Amoniaku czy otrzymam chlor w taki sposób: Na kolbę z bocznym wylotem nakładam wkraplacz i umieszczam w nim HCl a w kolbie KMnO4 powoli wkraplam kwas a przez boczny wylot przez rułkę z końcem w wodzie pod np. zlewką ? tylko podejżewam, że powstanie woda chlorowa (analogicznie robie NH3 powstaje woda amoniakalna tylko inne odczynniki?) i jak z takiej wody otrzymać czysty gaz. Przez ogrzanie wody do 100 c woda odparuje a cięższy chlor zostanie ?
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=6225


Temat: reakcje związków chloru
Serdecznie proszę o pomoc w tych 3 zadaniach 1) ułożyć równanie reakcji otrzymywania chlorowodoru z chlorku sodu oraz kwasu siarkowego (VI) 2) chlor rozpuszcza sie w wodzie i powstaje tzw. woda chlorowa, która w większych stężeniach rozkłada się z wydzieleniem chlorowodoru. Zapisz równania reakcji zachodzących i określ odczyn roztworu. 3) w odzie rozpuszczono następujące tlenki chloru: Cl2O, ClO2, Cl2O6, Cl2O7. Zapisz wzory jonów obecnych w roztworze i wskaż te, których było najwięcej. Te zadanka mam na jutro. Czekam na odpowiedzi. Dziękuje
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=3770


Temat: sole-2 zadanka
...Szczerze mówiąc to pierwszy raz spotkałam się z takim zadaniem i nie wiem za bardzo co zrobić.Tzn jakieś tam pomysły mam, wydaje mi się,ze trochę zbyt banalne.. P4O10 + 6H2O->4H3PO4 H3PO4 + 2NH3-> (NH4)2HPO4 obliczyłam masę związku(132g) 132g (NH4)2PO4 przypada na 1 mol H3PO4.. 132g-100% 31g-x x=23,48% (P4O10), wiec 11,7% P2O5... wiem,wiem,ze to jest źle.. ale próbowałam.. zad2) Do r-ru Cr2(SO4)3 dodano kolejno NaOH i wody chlorowej(właśnie,co to jest?!) zaobserwowano zmianę barwy r-ru z zielonej na zółtą.Następnie dodano H2SO4 i r-r zmienił barwę na pomarańczową. I.Jakie procesy chemiczne były przyczyną zmian bawry r-ru? II.Zapisać równania reakcji... No i tutaj właściwie na początku wymiękam... Cr2(SO4)3 + 6NaOH-> 3Na2SO4 + 2Cr(OH)3(osad) potem to( Cr(OH)3? ) pewnie mam dodać do tej
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=16835


Temat: Nazewnictwo alkenów
Chlorohydryna nie jest węglowodorem tylko alkoholem, powstałym w reakcji alkenu z wodą chlorową. W Twoim przypadku powstała w reakcji tlenku propylenu z chlorowodorem. Jej wzór to ClCH2CH2CH2OH
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=22100


Temat: Roztwory wodne - zadanie maturalne
woda chlorowa - lekko żółtawy roztwór chloru w wodzie, stosowany do wypierania bromu i jodu z ich soli. Wyparty brom lub jod cząsteczkowy zostaje rozpuszczony w warstwie chloroformowej, i na podstawie jej zabarwienia zidentyfikowany. stawiam ze użyjesz Cl (aq) :) wystarczy oprzeć się na własciwosciach jak się myle to proszę mi natłuc ;) w jedenj probowce reakcja ie zajdzie, a w drugiej wyparty bedzie brom
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=8900


Temat: Bromki
coś się znajdzie Można zabawić się w reakcje analityczne bromu: stącanie AgBr, który jest nierozpuszczalny w silnie rozcieńczonym amoniaku (odróżnienie od AgCl), możesz też za pomocą wody chlorowej wyprzeć brom (słyszałeś o wypieraniu się chlorowców?), w ten sposób otrzymasz wodny r-r bromu, który można użyć z kolei do doświadczeń z samym bromem. Brom rozpuszcza się w rozpuszczalnikach organicznych takich jak ChCl3 (chloroform) itp z brunatną barwą. Bromki w środowisku zakwaszonym są utleniane przez r-r KMnO4 do Br2 i znowu pojawia się brunatna barwa r-ru, stężony H2SO4 też utlenia bromki do bromu. Sękowski...
Źródło: cdw-forum.yoyo.pl/viewtopic.php?t=953


Temat: zapalanie wodą
r-r wodny jodku potasu + (okolo 1/4 objetosci poprzedniego r-ru) CCl4 potem dodajesz Cl2<aq> i po kazdej porcji wytrzasasz. tylko nie mozna przesadzic z iloscia wody chlorowej, bo sie nasz jod utleni do jodanow i Du... bedzie a nie jod ;p potem redestylowac wartwe z CCl4 i bedziesz mial jod ;D
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=2671


Temat:
...do wykrywania K+> i octowy w stężeniach od 1-6 mol... jako dodatkowe odczynniki mamy wszelkie chlorki, azotany, octany i siarcznay metali grupy 1 i 2, do tego jeszcze kilkunastu najbardziej powszechnych z metali z grupy d... typu nikiel, cobalt, miedź i takie tam... do tego wszystkiego, sole mohra, odczynniki nesslera i takie różne charakterystyczne sole... no i oczywiście inne ppomocnicze substancje <EtOH, chloroform i woda chlorowa...> mój kompleks był w wodzie nierozpuszczalny, próbowałem tylko w HNO3 <tak było w skrypcie, a że mnie czas poganiał to nie kombinowałem> jestem na pierwszym roku chemii na UW... co do tych azotanów, nie wiem czy dawaliby nam sól z takimi anoinami, jeśli wiedzą że i tak bedziemy ją rozpuszczać TYLKO w azotowcu... a jeśłi, że sie dopytam, metal "bezpośrednio" skomplekował, załóżmy, z SO4...
Źródło: chemiczne.fora.pl/a/a,850.html